I live garanti

I live garanti – nytte dyr og insekter.

Innledning

M. Brakstad ENK tilbyr «i live garanti» på nyttedyr og insekter om kriteriene beskrevet under blir oppfylt. Garantien omfavner alle nytte dyr og insekter kjøpt fra M. Brakstad ENK og vil gi deg som kunde en garanti på å få levert levende nytte dyr og insekter levert til deg.
Ved forhold som M. Brakstad ENK ikke kan kontrollere eller påvirke kan garantien bortfalle.

1. Om «I live garanti»

«I live garantien» går ut på at du som kunde skal få nytte dyr og insekter levert levende til deg i det antall som er bestilt. Hvis nytte dyrene eller insektene ikke er levende ved ankomst må du benytte deg umiddelbart av garantien for at du skal kunne få nytte dyr og/eller insekter levert på ny til deg kostnadsfritt. Det er krav til dokumentasjon for at garantien skal gjelde og beholderne nytte dyrene og insektene kommer i skal være uåpnede.
Garantien varer i 24 timer fra varen er mottatt i de fleste tilfeller.

2. Hvor «i live garantien» er gjeldende

«I live garantien» er gjeldende så lenge disse kriteriene er oppfylt:

  • Henting direkte hos M. Brakstad ENK.
  • Direkte levering fra M. Brakstad ENK (kun i Bergen).
  • Sending per post hvor varen er fremme innen 4 virkedager.
  • Sending per post ved levering på døren.

Se de neste avsnittene for forklaringer på de ulike punktene for hvor «i live garantien» er gjeldende.

2.1. Henting hos M. Brakstad ENK

«I live garantien» vil gjelde ved henting hos M. Brakstad ENK og i 24 timer fra varen er mottatt.
For å benytte deg av garantien kreves det dokumentasjon som omtalt i avsnitt 3.

2.2. Direkte levering fra M. Brakstad ENK (kun i Bergen)

«I live garantien» vil gjelde for direkte levering fra M. Brakstad ENK. Tjenesten er kun tilgjengelig i Bergen og er et eget valg ved bestilling. M. Brakstad ENK vil kontakte deg for avtale tidspunkt for levering. Denne tjenesten er kun tilgjengelig i uke dager og etter klokken 16:00.
For å benytte deg av garantien kreves det dokumentasjon som omtalt i avsnitt 3.

2.3 Sending per post

«I live garantien» vil gjelde for forsendelser per post om pakken kommer frem innen 4 virkedager. Ved lenger transport tid en 4 dager kan ikke M. Brakstad ENK garantere for levende nytte dyr og insekter og garantien bortfaller.
Garantien i 24 timer fra pakken ankommer utleveringssted eller ved forsøk på utlevering av pakke på døren.

2.3.1 Sending per post, utleveringssted.

«I live garantien» varer i 24 timer fra pakken ankommer utleveringssted. Dette innebærer at pakken må hentes og kontrolleres innen 24 timer fra pakken ankom utleveringsstedet for at garantien skal gjelde.
For å benytte deg av garantien kreves det dokumentasjon som omtalt i avsnitt 3.

2.3.2 Sending per post, levering på dør

«I live garantien» varer i 24 timer fra pakken blir forsøkt utlevert. Det er du som kunde som er ansvarlig for å være hjemme på det tidspunktet pakken blir forsøkt levert til deg. Er du ikke hjemme og pakken leveres til utleveringssted løper likevel garantitiden fra pakken blir forsøkt levert på døren.

For å benytte deg av garantien kreves det dokumentasjon som omtalt i avsnitt 3.  

3. Krav til dokumentasjon

For å benytte deg av «I live garantien» kreves det at du dokumenterer forholdene du ønsker å benytte garantien på. Dokumentasjon kan være bilder, video og en beskrivelse(skriftlig). Dokumentasjonen skal sendes til M. Brakstad ENK på kontakt informasjonen beskrevet i avsnitt 5. Forholdene skal dokumenteres, beskrives og sendes innen tidsrammen forklart i alle punkter i avsnitt 2.
Se ytterligere punkter for krav på dokumentasjon under her.
Bilder som skal komme frem uansett: Bilde av forsendelsen og bilde av uåpnede beholdere med nytte dyr eller insekter.

3.1 Isopoder

For å benytte «i live garantien» på isopoder bestilt fra M. Brakstad ENK må du dokumentere levende og døde isopoder. Åpningen av beholderne skal dokumenteres med video og M. Brakstad ENK skal kunne se at det er døde isopoder ved åpning av beholderen.
Hell hele innholdet i en større beholder samtidig som du filmer slik at alle isopoder levende og døde kommer frem på videoen.
Bilder av døde isopoder skal også legges ved.

3.2 Spretthaler

For å benytte deg av «i live garantien» på spretthaler bestilt fra M. Brakstad ENK må det dokumenteres at det ikke er noen levende spretthaler igjen i beholderen. Siden spretthaler så å si er umulig å telle nøyaktig antall på så vil kravet for garantien at alle spretthaler i beholderen er døde.
Film åpning av beholder og hell alt innholdet over på en mørk overflate eller mørk beholder. Det er viktig at både levende og døde spretthaler kommer frem på videoen.
Bilder som dokumenterer døde spretthaler skal også legges ved.

4. Bortfall av «i live garanti»

«I live garantien» faller bort om følgende kriterier oppfylles:

  • Sending per post som kommer frem etter 5 eller flere virkedager.
  • Sending per post i kuldeperioder uten varme pakke.
  • Skader eller åpnede beholdere.
  • Skader på beholdere etter henting direkte hos M. Brakstad ENK.
  • Manglende tilstedeværelse ved levering på dør direkte fra M. Brakstad ENK.
  • Mer en 24 timer har gått fra mottakelse eller ved ankomst til utleveringssted.

Les mer i punktene under får mer utdypende svar.

4.1 Sending per post

Ved forsendelser per post til utleveringssted eller pakker levert på døren som tar lenger en 4 virkedager fra pakken blir sendt vil ikke lenger komme inn under garantien og «i live garantien» bortfaller.
Dette gjelder også om pakken ankommer utleveringssted og pakken blir liggende i mer enn 24 timer.

Pakker som er forsøkt levert på døren og ingen er hjemme til å ta imot pakken og det går mer en 24 timer fra pakken ble forsøkt levert ut bortfaller garantien og du har ikke lenger «i live garanti» på forsendelsen.

4.2 Sending per post, kalde perioder

Ved forsendelser per post i kalde perioder vil ikke garantien lenger gjelde. Men det er likevel ikke et hinder for at pakker kan bli sendt per post. Det anbefales at det legges ved varmepakke i bestillingen hvis du ønsker å bestille per post. M. Brakstad ENK definerer midten av september til og midten av april som kald periode i Norge. Dette er litt ulikt rundt om i landet og derfor blir det spesifisert på generell basis.

4.3 Skader eller åpne beholdere

Er det skader på pakke og/eller innholdet i pakken bortfaller garantien og dette skal påklages til transportør. Ved forsendelser per post benytter M. Brakstad ENK Bring som transportør.
Ved åpnede beholdere vil ikke lenger garantien gjelde ved mindre åpningen av beholderne dokumenteres med video som forklart i avsnitt 3.

Ved direkte levering i Bergen er det M. Brakstad ENK som selv er transportør. Les mer om det under punkt 4.5.

4.4 Skader på beholdere etter henting hos M. Brakstad ENK

Ved henting av varene direkte hos M. Brakstad ENK er du selv ansvarlig for skader på beholderne til nytte dyr og insekter. Du har ansvaret for å gjennomføre transporten forsvarlig uten at det forekommer hendelser hvor det forekommer skader på beholderne. Beholder skal heller ikke ristes under transport slik at dette går ut over nytte dyr og insekter inni beholderne.

4.5 Manglende tilstedeværelse ved levering på dør direkte fra M. Brakstad ENK.

Ved bestilling av hjemlevering direkte fra M. Brakstad ENK i Bergen og omegn er det M. Brakstad ENK som er transportør og har ansvar for at transporten skjer forsvarlig uten at det forekommer skader på produkter under transport. Er du ikke til stede under leveringen av nytte dyr og/eller insekter bortfaller garantien og pakken kan bli satt utenfor inngangsdøren om det er forsvarlig temperatur for oppbevaring av nytte dyr og/eller insekter.

4.6 Etter 24 timer har gått
Etter at 24 timer har gått fra pakke kom til utleveringssted, forsøkt utlevert eller fra mottagelse av pakken bortfaller garantien.

5. Kontakt informasjon

M. Brakstad ENK
Træsgrenda 11
5134 FLAKTVEIT
Tel: 46630165
E-post: kontakt@bioterra.no