Bli kvitt isopoder og spretthaler?

Isopoder og spretthaler som ikke lenger er ønsket

Har du isopoder og spretthaler som ikke lenger er ønsket eller av en eller annen grunn skal bytte ut innholdet i et terrarium så er det viktig at du tenker over hva arter du har før du tar steget med å fjerne disse.

Arter kjøpt på BioTerra.no hører ikke hjemme i Norge, men de kan fremdeles finne steder her i landet hvor de kan etablere seg. Derfor er det viktig at de ikke settes ut i naturen men heller avlives.

Fjerne isopoder og andre nytte dyr selv

Det letteste er om du avliver nytte dyrene selv. Men det er da viktig at du vet at de ikke overlever og de trygt kan kastes sammen med hageavfall når alle nytte dyrene er døde.
her finner du en oversikt over fremgangsmåter for å fjerne de nytte dyrene du eventuelt har. BioTerra.no tar ikke ansvar for om noe går gale under avlivingen av nytte dyrene, dette er bare ment som tips til fremgangsmåter.

Avliving ved hjelp av kulde

Mange nytte dyr som benyttes i terrarium alene eller sammen med reptiler er nytte dyr som trives best i høyere temperaturer enn vi har i Norge. Dette medfører at Frysing over en periode er en ypperlig måte å bli kvitt nytte dyrene.
For sikkerhets skyld kan det være lurt å la nyttedyrene ligge i en pose eller boks over noen dager slik at du kan være sikker på at det er gjennomfryst og det ikke lenger er liv i beholderen du ønsker å benytte.

Avliving ved hjelp av varme

Selv om mange arter trives i høye temperaturer så finnes det en grense for hvor mye de tåler. Ha nyttedyrene sammen med substratet i en beholder og sett i for varmet ovn til rundt om 100 grader celsius. Pass hele tiden på at det ikke begynner å brenne da det er en brannfare med denne metoden.

En tryggere løsning ved å benytte varme er en grill med lokk. Her kan du oppnå ganske høye temperaturer og om det skulle antenne så vil flammene holde seg i grillen. Ha vann tilgjengelig for sikkerhetsskyld da ved antennelse kan det oppnå ugunstige temperaturer.

Du kan også bygge et bål. Men substrat med nytte dyr fra et stort terrarium kreves det et veldig stort bål om alt skal legges i bålet. Her må du bytte videre på bålet underveis og du må passe på at nyttedyrene ikke rømmer. Eventuelt ha en beholder som tåler flammene og ha hengende over bålet slik at det blir for varmt inni beholderen til at de klarer å overleve.

Husk at det alltid medfører en brannfare ved varme, så tenk over sikkerheten før du velger denne metoden.

Avliving ved hjelp av vann

Som de fleste andre landlevende dyr er også insekter og andre nytte dyr avhengige av luft for å overleve. Selv isopoder som er landlevende krepsdyr kan drukne. Ha substrat fra terrarium som inneholder nytte dyr over i en eller flere bøtter og hell så vann over alt sammen. Du kan eventuelt benytte deg av en større beholder om du har dette tilgjengelig.

La alt sammen bli gjennomvått og la det stå helst et døgn eller mer. Har du masse spretthaler i substratet kan disse flyte opp til overflaten. Så pass på at disse ikke rømmer fra beholderen som er fylt med vann.

Avliving ved hjelp av kjemikalier

Det finnes et hav av insekt bekjempende midler der ute. Insekts midler kan benyttes for å avlive nytte dyrene. Men har du veldig mange og mye substrat kan dette fort bli en dyr metode å gå frem på.

Tidkrevende metoder

Mange av nytte dyrene liker seg godt i fuktige miljøer og de trenger næring for å overleve. Ved mangel på dette vil nytte dyrene dø ut av seg selv. Men dette kan være snakk om en veldig lang prosess og kan ta mange måneder og til og med år før alle sammen dør.