Personvernerklæring

Personvernerklæring – M. BRAKSTAD ENK (Bioterra.no)

1. Kontaktinformasjon M. BRAKSTAD.

M. BRAKSTAD ENK er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger.
Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontakt informasjonen nedenfor:

M. BRAKSTAD
Træsgrenda 11
5134 FLAKTVEIT, Norge
Organisasjonsnummer: 924 426 586
E-post adresse: kontakt@mbrakstad.no

2. Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som, innsamling, analyse, registrering og lagring.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

3. M. BRAKSTAD ENK er behandlingsansvarlig

M. BRAKSTAD ENK er et enkeltpersonforetak og dermed påfaller ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger Mats Brakstad som er innehaver av M. BRAKSTAD

4. Hva slags informasjon M. BRAKSTAD samler inn

Når du besøker hjemmesiden, sender e-post eller tar kontakt på andre måter kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Bostedsadresse
 • Postadresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Hvilken virksomhet du jobber for
 • Stiling eller ansvarsområdet
 • Opplysninger om hva tjeneste du ønsker, og hva som du trenger hjel til
 • Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer
 • Tekniske opplysninger: hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til våre nettsider, din IP-adresse og brukeratferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem

5. Paragraf 6 f som alternativ til valgt samtykke via nettside. Samtykke kan trekkes

Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utfra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år.  Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger.

6. Informasjon fra andre kilder

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon.  Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.

7. Formålet med behandlingen av personopplysningene?

Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt
 • Kundebehandling og informasjon om våre produkter
 • For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen
 • For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen

Jeg ber om dine personopplysninger for å:

 • Svare på forespørsler
 • Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle mine forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger
 • Opprette og opprettholde en salgsdialog
 • Sende informasjon som kan være av interesse for deg
 • Opprette og opprettholde en salgsdialog
 • Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta

8. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt

Når du samtykker til at jeg behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:

 • Jeg behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen
 • Jeg kan sende deg direkte markedsføring via e-post om mine produkter
 • Jeg kan kontakte deg via e-post eller telefon

9. Hvor lenge lagres opplysningene?

Jeg behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter jeg informasjonen.

Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med M.BRAKSTAD de siste  2 årene via telefon, ved å besvare e-post, lastet ned materiale på nettsiden eller registrert deg via et skjema.

I det tilfellet du er ansatt i en virksomhet som er kunde hos oss, behandler vi dine opplysninger innenfor rammen for kundebehandling. For aktive kunderelasjoner behandler vi dine opplysninger inntil (1) du avslutter din stilling i virksomheten, eller at (2) virksomheten ikke lenger har en aktiv kunderelasjon med oss. Når en kunderelasjon avsluttes, går vilkårene for lagring og behandling av opplysninger over til de samme vilkårene som er beskrevet i de foregående avsnittene. Avslutter du din ansettelse i virksomheten, er du selv ansvarlig for å gi oss beskjed slik at vi kan slette dine opplysninger.

10. Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige alle ansatte i M. BRAKSTAD ENK. Dine opplysninger vil ikke bli delt med noen uten for M. BRAKSTAD ENK.

11. Informasjonsdeling med tredjepart

Jeg selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, meg og noen av mine samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Hvilken virksomhet du jobber for

Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.

12. Hvor oppbevares opplysningene?

M. BRAKSTAD ENK benytter Visma eAccounting til regnskap, faktura og kunderegister.

Om det skulle forekomme endringer dette bli oppdatert i god tid på http://www.mbrakstad.no/

13. Dine rettigheter i forhold til innsyn , sletting og eventuelt flytting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan jeg hjelpe deg med det.

14. Andre formål

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og jeg må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.

15. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,

Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på min sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.

16. E-post og telefon

Jeg benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Jeg gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.